LP/2023/714 Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: MF/005145/2024-112
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.01.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/714
Dátum začiatku MPK: 11.12.2023
Dátum konca MPK: 22.12.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.12.2023
Ukončenie štádia: 11.12.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.12.2023
Ukončenie štádia: 22.12.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 23.12.2023
Ukončenie štádia: 26.01.2024
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 26.01.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 26.01.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)