LP/2023/711 Návrh na ratifikáciu Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými na jednej strane, Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane, Islandom na tretej strane a Nórskym kráľovstvom na štvrtej strane v mene Únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Zmluvy, dohody a dohovory
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 31820/2023/OEZMV/102045
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ráž, Jozef, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.06.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/711
Dátum začiatku MPK: 04.12.2023
Dátum konca MPK: 22.12.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.12.2023
Ukončenie štádia: 04.12.2023
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.12.2023
Ukončenie štádia: 22.12.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 23.12.2023
Ukončenie štádia: 17.01.2024
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 17.01.2024
Ukončenie štádia: 18.01.2024
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 31.01.2024
Ukončenie štádia: 25.04.2024
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 18.01.2024
Ukončenie štádia:
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 14.06.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)