LP/2023/707 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003. Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 30421/2023-M_OdVPA
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Tomáš, Erik, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.01.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/707
Dátum začiatku MPK: 04.12.2023
Dátum konca MPK: 22.12.2023
Novelizované predpisy: 65/2001 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

563/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

399/2022 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

233/1995 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

447/2008 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

601/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

461/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

43/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

328/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

210/2023 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

595/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.12.2023
Ukončenie štádia: 04.12.2023
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.12.2023
Ukončenie štádia: 22.12.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 23.12.2023
Ukončenie štádia: 05.01.2024
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 05.01.2024
Ukončenie štádia: 05.01.2024
Začiatok štádia: 05.01.2024
Ukončenie štádia: 12.01.2024
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 05.01.2024
Ukončenie štádia: 12.01.2024
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 12.01.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)