LP/2023/700 Návrh na ukončenie platnosti Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o zamedzení vzniku dvojakého štátneho občianstva

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2023/004857
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Šutaj Eštok, Matúš
Ďalší predkladatelia: Blanár, Juraj
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.12.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/700
Dátum začiatku MPK: 29.11.2023
Dátum konca MPK: 19.12.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 29.11.2023
Ukončenie štádia: 29.11.2023
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.11.2023
Ukončenie štádia: 19.12.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.12.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)