LP/2023/7 Návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch NATO/EÚ a návrh na vyslanie príslušníkov OS SR do orgánov vojenského zastúpenia pri NATO/EÚ a do vojenských štruktúr NATO/EÚ

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SEOP-71-51/2022
Podnet: čl. 86 písm. l) Ústavy SR
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.01.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/7
Dátum začiatku MPK: 10.01.2023
Dátum konca MPK: 23.01.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.01.2023
Ukončenie štádia: 10.01.2023
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.01.2023
Ukončenie štádia: 23.01.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 24.01.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)