LP/2023/696 Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a radou ministrov Albánskej republiky o zárobkovej činnosti rodinných príslušníkov zamestnancov ich diplomatických misií a konzulárnych úradov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Medzinárodné právo verejné
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 050310/2023-MEPO-1
Podnet: na základe vlastnej iniciatívy
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Blanár, Juraj
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.12.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/696
Dátum začiatku MPK: 28.11.2023
Dátum konca MPK: 18.12.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 28.11.2023
Ukončenie štádia: 28.11.2023
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.11.2023
Ukončenie štádia: 18.12.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 19.12.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)