LP/2023/695 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/015814/2023-361, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24.5.2006 č. MF/010546/2006-32, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z ... č. MF/015814/2023-361, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. mája 2006, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Bankovníctvo a peňažníctvo
Bankové a finančné inštitúcie
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: MF/015814/2023-361
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu naliehavosti nadobudnutia účinnosti návrhu opatrenia k 1.1.2024.
Posledná zmena: 14.12.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/695
Dátum začiatku MPK: 29.11.2023
Dátum konca MPK: 07.12.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 28.11.2023
Ukončenie štádia: 28.11.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.11.2023
Ukončenie štádia: 07.12.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 08.12.2023
Ukončenie štádia: 14.12.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 14.12.2023
Ukončenie štádia: 14.12.2023
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.12.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)