LP/2023/678 Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred publikovaním materiálu
Rezortné číslo: 052021/2023-LEG1
Podnet: § 149 ods. 5 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Blanár, Juraj
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Materiál sa predkladá do skráteného pripomienkového konania z dôvodu naliehavosti v termíne vzhľadom na skutočnosť, že právny predpis musí nadobudnúť účinnosť 1. januára 2024.
Posledná zmena: 20.12.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/678
Dátum začiatku MPK: 20.11.2023
Dátum konca MPK: 28.11.2023
Dátum ukončenia procesu: 20.12.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.11.2023
Ukončenie štádia: 20.11.2023
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.11.2023
Ukončenie štádia: 28.11.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 29.11.2023
Ukončenie štádia: 06.12.2023
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 06.12.2023
Ukončenie štádia: 18.12.2023
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 18.12.2023
Ukončenie štádia: 18.12.2023
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 18.12.2023
Ukončenie štádia: 18.12.2023
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 18.12.2023
Ukončenie štádia: 20.12.2023