LP/2023/675 Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Holandského kráľovstva o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných skutočností

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 03150/2023/SRD/OMVBP-0011
Podnet: Zámer uzavrieť Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Holandského kráľovstva o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
Zodpovedná inštitúcia: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Zodpovedný predkladateľ: Konečný, Roman, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 01.12.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/675
Dátum začiatku MPK: 16.11.2023
Dátum konca MPK: 30.11.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.11.2023
Ukončenie štádia: 16.11.2023
Vlastník aktivity: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.11.2023
Ukončenie štádia: 30.11.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 01.12.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)