LP/2023/674 Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy v znení vyhlášky č. 546/2021 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o š
Legislatívna oblasť: Informácie a informačný systém
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 024513/2023/OLVPA-01
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard, MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.12.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/674
Dátum začiatku MPK: 16.11.2023
Dátum konca MPK: 07.12.2023
Novelizované predpisy: 78/2020 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 16.11.2023
Ukončenie štádia: 16.11.2023
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 16.11.2023
Ukončenie štádia: 07.12.2023
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 16.11.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)