LP/2023/672 Zákon o centrálnom informačnom systéme štátnej služby a o zmene a doplnení zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Štátna správa
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 8381/2023/SŠSVS
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gedra, Juraj
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.12.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/672
Dátum začiatku MPK: 15.11.2023
Dátum konca MPK: 06.12.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 15.11.2023
Ukončenie štádia: 15.11.2023
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 15.11.2023
Ukončenie štádia: 06.12.2023
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 15.11.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)