LP/2023/671 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: SL-OLVS-2023/006116
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Šutaj Eštok, Matúš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Návrh zákona sa predkladá do skráteného medzirezortného pripomienkového konania v trvaní 7 pracovných dní z dôvodu, že už prešiel jedným procesom medzirezortného pripomienkovania, a to v termíne od 13. apríla 2023 do 4. mája 2023. Predmet úpravy návrhu zákona sa oproti aktuálne predkladanej verzii v jeho najpodstatnejšej časti týkajúcej sa elektronizácie volebných procesov nemenil a v predkladanej podobe zohľadňuje všetky uplatnené zásadné pripomienky pripomienkujúcich subjektov. Vzhľadom na potrebnú dĺžku legislatívneho procesu a dostatočnú legisvakanciu sa navrhuje účinnosť od 1. apríla 2024. Prvýkrát by sa tento zákon aplikoval vo voľbách vyhlásených po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
Posledná zmena: 08.01.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/671
Dátum začiatku MPK: 15.11.2023
Dátum konca MPK: 24.11.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 15.11.2023
Ukončenie štádia: 15.11.2023
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.11.2023
Ukončenie štádia: 24.11.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 25.11.2023
Ukončenie štádia: 08.01.2024
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.01.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 08.01.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)