LP/2023/67 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 6144/2023-1.15
Podnet: Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 22. júna 2022 vo veci C 661/20 Plán legislatívnych úloh vlády SR na mesiace jún až december 2021
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.03.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/67
Dátum začiatku MPK: 17.02.2023
Dátum konca MPK: 09.03.2023
Novelizované predpisy: 326/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

543/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 16.02.2023
Ukončenie štádia: 17.02.2023
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.02.2023
Ukončenie štádia: 09.03.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 10.03.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)