LP/2023/668 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov
Súvisiaci proces: Zákon,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/004747/2024-61
Podnet: uznesenie vlády SR č. 15/2023 úloha B.1.
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Článok 13 odsek 7 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky - hrozí nesplnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii nedodržaním lehoty určenej na prebratie smernice Európskej únie, implementáciu nariadenia
Posledná zmena: 18.01.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/668
Dátum začiatku MPK: 14.11.2023
Dátum konca MPK: 23.11.2023
Novelizované predpisy: 566/2001 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

429/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

203/2011 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.11.2023
Ukončenie štádia: 13.11.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.11.2023
Ukončenie štádia: 23.11.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 24.11.2023
Ukončenie štádia: 20.12.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 20.12.2023
Ukončenie štádia: 18.01.2024
Začiatok štádia: 18.01.2024
Ukončenie štádia: 18.01.2024
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 20.12.2023
Ukončenie štádia: 18.01.2024
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 18.01.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)