LP/2023/665 Návrh na zrušenie niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 28937/2023-M_OPVA
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Tomáš, Erik, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.12.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/665
Dátum začiatku MPK: 13.11.2023
Dátum konca MPK: 27.11.2023
Dátum ukončenia procesu: 20.12.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.11.2023
Ukončenie štádia: 13.11.2023
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.11.2023
Ukončenie štádia: 27.11.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 28.11.2023
Ukončenie štádia: 12.12.2023
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 20.12.2023
Ukončenie štádia: 20.12.2023
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 12.12.2023
Ukončenie štádia: 20.12.2023
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 20.12.2023
Ukončenie štádia: 20.12.2023
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)