LP/2023/654 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rokov v kapitole Ministerstva financií Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MF/015404/2023-91
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba použitia finančných prostriedkov do konca roka 2023
Posledná zmena: 10.11.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/654
Dátum začiatku MPK: 02.11.2023
Dátum konca MPK: 08.11.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.11.2023
Ukončenie štádia: 02.11.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.11.2023
Ukončenie štádia: 08.11.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 09.11.2023
Ukončenie štádia: 10.11.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.11.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)