LP/2023/653 Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2024

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 7996/2023
Podnet: § 5 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správy v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gedra, Juraj
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.12.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/653
Dátum začiatku MPK: 02.11.2023
Dátum konca MPK: 15.11.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.11.2023
Ukončenie štádia: 02.11.2023
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.11.2023
Ukončenie štádia: 15.11.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 16.11.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)