LP/2023/648 Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorým sa mení opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 19. septembra 2016 č. 1/2016, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorým sa mení opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 19. septembra 2016 č. 1/2016, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a u
Legislatívna oblasť: Správne právo
Pošta a telekomunikácie
Pošta a poštové služby
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 18652/ORPS/2023-45653
Podnet: § 24 zákona č. 324/2011 Z. z. § 11 ods. 1 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. návrh poskytovateľa univerzálnej služby
Zodpovedná inštitúcia: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Zodpovedný predkladateľ: Marták, Ivan, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.02.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/648
Dátum začiatku MPK: 30.10.2023
Dátum konca MPK: 21.11.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 30.10.2023
Ukončenie štádia: 30.10.2023
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.10.2023
Ukončenie štádia: 21.11.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 22.11.2023
Ukončenie štádia: 04.01.2024
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Začiatok štádia: 11.01.2024
Ukončenie štádia: 20.02.2024
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 04.01.2024
Ukončenie štádia: 20.02.2024
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 20.02.2024
Ukončenie štádia: 20.02.2024
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.02.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)