LP/2023/639 Správa o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od januára do konca júna 2023“

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 7547/2023-4.3
Podnet: § 19 ods. 11 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Chrenko, Milan, Mgr.
Ďalší predkladatelia: Ódor, Ľudovít, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: z dôvodu urýchleného vyplatenia výdavkov oprávneným subjektom
Posledná zmena: 07.11.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/639
Dátum začiatku MPK: 24.10.2023
Dátum konca MPK: 30.10.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 23.10.2023
Ukončenie štádia: 23.10.2023
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.10.2023
Ukončenie štádia: 30.10.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 31.10.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)