LP/2023/637 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 151/2009 Z. z. o podrobnostiach o služobnej rovnošate Policajného zboru a jej vyobrazení v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 151/2009 Z. z. o podrobnostiach o služobnej rovnošate Policajného zboru a jej vyobrazení v znení neskorších predpisov.
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: SL-OBL-2023/008396
Podnet: § 19 ods. 5 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru
Slovenskej informačnej služby
Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ódor, Ľudovít, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.01.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/637
Dátum začiatku MPK: 25.10.2023
Dátum konca MPK: 15.11.2023
Novelizované predpisy: 151/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.10.2023
Ukončenie štádia: 25.10.2023
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.10.2023
Ukončenie štádia: 15.11.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 16.11.2023
Ukončenie štádia: 04.01.2024
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 04.01.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 05.01.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Pracovná komisia pre správne právo pri MVSR (Stála pracovná komisia pre správne právo pri Ministerstve vnútra Slovenskej republiky)