LP/2023/636 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z roku 2021 v kapitole Národného bezpečnostného úradu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 11436/2023/SRD/ORM-003
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Zodpovedný predkladateľ: Konečný, Roman, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Podľa čl. 10 ods. 7 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky.
Posledná zmena: 16.11.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/636
Dátum začiatku MPK: 19.10.2023
Dátum konca MPK: 25.10.2023
Dátum ukončenia procesu: 16.11.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 19.10.2023
Ukončenie štádia: 19.10.2023
Vlastník aktivity: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.10.2023
Ukončenie štádia: 25.10.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 26.10.2023
Ukončenie štádia: 27.10.2023
Vlastník aktivity: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 27.10.2023
Ukončenie štádia: 16.11.2023
Vlastník aktivity: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 16.11.2023
Ukončenie štádia: 16.11.2023
Vlastník aktivity: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)