LP/2023/621 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Účtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/006450/2023-74
Podnet: Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2464 zo 14. decembra 2022
ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 537/2014
smernica 2004/109/ES
smernica 2006/43/ES a smernica 2013/34/EÚ
pokiaľ ide o vykazovanie informácií o udržateľnosti
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Horváth, Michal, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.01.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/621
Dátum začiatku MPK: 13.10.2023
Dátum konca MPK: 03.11.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.10.2023
Ukončenie štádia: 13.10.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.10.2023
Ukončenie štádia: 03.11.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 04.11.2023
Ukončenie štádia: 04.01.2024
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 04.01.2024
Ukončenie štádia: 09.01.2024
Začiatok štádia: 04.01.2024
Ukončenie štádia: 12.01.2024
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 04.01.2024
Ukončenie štádia: 12.01.2024
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 12.01.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)