LP/2023/620 Návrh na náhradu výdavkov súvisiacich s prácami počas vyhlásenej mimoriadnej situácie na rieke Slaná a ďalšieho prijímania opatrení umožňujúcich odvolať mimoriadnu situáciu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 79557/2023-1.2
Podnet: § 4 zákona NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Chrenko, Milan, Mgr.
Ďalší predkladatelia: Dovhun, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.10.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/620
Dátum začiatku MPK: 13.10.2023
Dátum konca MPK: 26.10.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 13.10.2023
Ukončenie štádia: 13.10.2023
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.10.2023
Ukončenie štádia: 26.10.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 27.10.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)