LP/2023/62 Zákon o fiduciárnom vyhlásení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Občianske právo
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 12205/2023/110
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021 - 2024
Zodpovedná inštitúcia: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Zodpovedný predkladateľ: Karas, Viliam
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.03.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/62
Dátum začiatku MPK: 14.02.2023
Dátum konca MPK: 07.03.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 14.02.2023
Ukončenie štádia: 14.02.2023
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.02.2023
Ukončenie štádia: 07.03.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 08.03.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)