LP/2023/613 Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 2023/15386:2-A2700
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Bútora, Daniel, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba skorého predloženia materiálu na rokovanie vlády SR.
Posledná zmena: 10.11.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/613
Dátum začiatku MPK: 11.10.2023
Dátum konca MPK: 17.10.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.10.2023
Ukončenie štádia: 11.10.2023
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.10.2023
Ukončenie štádia: 17.10.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 18.10.2023
Ukončenie štádia: 06.11.2023
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 06.11.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)