LP/2023/607 Návrh metodiky pre produktovú skupinu „Počítače, monitory, tablety a smartfóny“ s uplatnením environmentálnych charakteristík v rámci zeleného verejného obstarávania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 11679/2023-10.3
Podnet: Úloha B.5. v spojitosti s úlohou B.1. uvedených v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 478/2019 ku Koncepcii rozvoja a realizácie zeleného verejného obstarávania v Slovenskej republike v znení bodu D.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 80/2021
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Chrenko, Milan, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.11.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/607
Dátum začiatku MPK: 16.10.2023
Dátum konca MPK: 27.10.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.10.2023
Ukončenie štádia: 16.10.2023
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.10.2023
Ukončenie štádia: 27.10.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 28.10.2023
Ukončenie štádia: 06.11.2023
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 06.11.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)