LP/2023/6 Akčný plán ochrany vody v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 12863/2022-4.2
Podnet: Koncepcia vodnej politiky do roku 2030
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.02.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/6
Dátum začiatku MPK: 10.01.2023
Dátum konca MPK: 23.01.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.01.2023
Ukončenie štádia: 10.01.2023
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.01.2023
Ukončenie štádia: 23.01.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 24.01.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)