LP/2023/598 Informácia o poskytnutí dotácie subjektom územnej samosprávy v súvislosti s negatívnymi dôsledkami inflácie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MF/015482/2023-119
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Horváth, Michal, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.10.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/598

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 03.10.2023
Ukončenie štádia: 03.10.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 03.10.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)