LP/2023/592 Národný akčný plán boja proti terorizmu do roku 2027

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2023/004162
Podnet: Bod B.6. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 546 zo 6. novembra 2019
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ódor, Ľudovít, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.11.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/592
Dátum začiatku MPK: 29.09.2023
Dátum konca MPK: 12.10.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 29.09.2023
Ukončenie štádia: 29.09.2023
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.09.2023
Ukončenie štádia: 12.10.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.10.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)