LP/2023/590 Programy a akčné plány prevencie a kontroly infekčných ochorení v Slovenskej republike na roky 2024-2026

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: Z077699-2023
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 6 z 9. 1. 2019
úloha B.1
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Palkovič, Michal, MUDr. Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.12.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/590
Dátum začiatku MPK: 29.09.2023
Dátum konca MPK: 12.10.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 29.09.2023
Ukončenie štádia: 29.09.2023
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.09.2023
Ukončenie štádia: 12.10.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 13.10.2023
Ukončenie štádia: 06.12.2023
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 06.12.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)