LP/2023/582 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2021 kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SEMaI-15-60/2023
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sklenár, Martin
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.10.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/582
Dátum začiatku MPK: 28.09.2023
Dátum konca MPK: 11.10.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 28.09.2023
Ukončenie štádia: 28.09.2023
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.09.2023
Ukončenie štádia: 11.10.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.10.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)