LP/2023/581 Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Egyptskej arabskej republiky o hospodárskej spolupráci

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 09706/2023-3120-452387
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Dovhun, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Podpis dohody je naplánovaný počas pracovnej cesty ministra hospodárstva SR do Egyptskej arabskej republiky, ktorú navštívi v rámci svojej cesty do krajín Afriky (Maroko, Tunisko, Egypt), na ktorú odlieta 8. októbra 2023, z uvedeného dôvodu je potrebné dohodu predložiť na rokovanie vlády SR najneskôr 4. októbra 2023.
Posledná zmena: 04.10.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/581
Dátum začiatku MPK: 27.09.2023
Dátum konca MPK: 03.10.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.09.2023
Ukončenie štádia: 27.09.2023
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.09.2023
Ukončenie štádia: 03.10.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 04.10.2023
Ukončenie štádia: 04.10.2023
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 04.10.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)