LP/2023/569 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2023 o registri bankových úverov a záruk

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 100-000-570-817
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.10.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/569
Dátum začiatku MPK: 22.09.2023
Dátum konca MPK: 13.10.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.09.2023
Ukončenie štádia: 22.09.2023
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.09.2023
Ukončenie štádia: 13.10.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 14.10.2023
Ukončenie štádia: 24.10.2023
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 24.10.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)