LP/2023/560 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 18157/2023/120
Podnet: odôvodnené stanovisko - porušenie povinnosti INFR(2021)2240
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Dubovcová, Jana, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.09.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/560
Dátum začiatku MPK: 18.09.2023
Dátum konca MPK: 06.10.2023
Novelizované predpisy: 301/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

154/2010 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 18.09.2023
Ukončenie štádia: 18.09.2023
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 18.09.2023
Ukončenie štádia: 06.10.2023
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 18.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)