LP/2023/559 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 207/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Občianske právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 17980/2023/110
Podnet: § 392 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Dubovcová, Jana, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.10.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/559
Dátum začiatku MPK: 19.09.2023
Dátum konca MPK: 09.10.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 18.09.2023
Ukončenie štádia: 19.09.2023
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.09.2023
Ukončenie štádia: 09.10.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 10.10.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)