LP/2023/558 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 8754/2023-410
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Bíreš, Jozef, Prof. MVDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.09.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/558
Dátum začiatku MPK: 14.09.2023
Dátum konca MPK: 05.10.2023
Novelizované predpisy: 20/2012 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 14.09.2023
Ukončenie štádia: 14.09.2023
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 14.09.2023
Ukončenie štádia: 05.10.2023
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 14.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)