LP/2023/553 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 68/2017 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Občianske právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 11998/2023/110
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Dubovcová, Jana, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.10.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/553
Dátum začiatku MPK: 12.09.2023
Dátum konca MPK: 03.10.2023
Novelizované predpisy: 68/2017 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 12.09.2023
Ukončenie štádia: 12.09.2023
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.09.2023
Ukončenie štádia: 03.10.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 04.10.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)