LP/2023/552 Informácia o plánovanom rozšírení mandátu Exportno-importnej banky SR v súvislosti s jej účasťou na platforme pre spoločný nákup zemného plynu (EU Energy Platform)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MF/011916/2023-32
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Horváth, Michal, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.09.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/552

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 12.09.2023
Ukončenie štádia: 13.09.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)