LP/2023/551 (Návrh) Zmien a doplnení Postupov pre zastupovanie Slovenskej republiky pred súdmi Európskej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 00007/Os/2023/AC
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Dubovcová, Jana, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.09.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/551
Dátum začiatku MPK: 11.09.2023
Dátum konca MPK: 25.09.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.09.2023
Ukončenie štádia: 11.09.2023
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.09.2023
Ukončenie štádia: 25.09.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 26.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)