LP/2023/547 Návrh nominácie kandidáta Slovenskej republiky Martina Klusa za člena Európskeho dvora audítorov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: MF/006452/2023-181
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Horváth, Michal, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.09.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/547

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.09.2023
Ukončenie štádia: 07.09.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 07.09.2023
Ukončenie štádia: 07.09.2023
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)