LP/2023/539 Zákon Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Bankovníctvo a peňažníctvo
Bankové a finančné inštitúcie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MF/014051/2023-635
Podnet: Transpozícia právnych predpisov EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Horváth, Michal, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.09.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/539
Dátum začiatku MPK: 04.09.2023
Dátum konca MPK: 25.09.2023
Novelizované predpisy: 7/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

371/2014 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 31.08.2023
Ukončenie štádia: 31.08.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.09.2023
Ukončenie štádia: 25.09.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 26.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)