LP/2023/538 Návrh na ratifikáciu zmien Dohody o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: MF/013622/2023-183
Podnet: v súlade s rezolúciami Rady guvernérov Európskej banky pre obnovu a rozvoj č. 259 a č. 260 z 18. mája 2023
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Horváth, Michal, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.01.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/538
Dátum začiatku MPK: 31.08.2023
Dátum konca MPK: 22.09.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 31.08.2023
Ukončenie štádia: 31.08.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.08.2023
Ukončenie štádia: 22.09.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 23.09.2023
Ukončenie štádia: 05.10.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 05.10.2023
Ukončenie štádia:
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 15.01.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)