LP/2023/535 Návrh na uzavretie Protokolu medzi Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou, ktorým sa mení zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v oblasti daní z príjmov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo verejné
Dane z príjmu
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: MF/013370/2023-724
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Horváth, Michal, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.01.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/535
Dátum začiatku MPK: 30.08.2023
Dátum konca MPK: 21.09.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.08.2023
Ukončenie štádia: 30.08.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.08.2023
Ukončenie štádia: 21.09.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 22.09.2023
Ukončenie štádia: 23.11.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 11.12.2023
Ukončenie štádia: 11.01.2024
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 23.11.2023
Ukončenie štádia:
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 11.01.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)