LP/2023/534 Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2024 - 2028

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2023/003872
Podnet: Úloha B.5. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 495 zo 6. novembra 2018
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ódor, Ľudovít, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.11.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/534
Dátum začiatku MPK: 31.08.2023
Dátum konca MPK: 14.09.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.08.2023
Ukončenie štádia: 30.08.2023
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.08.2023
Ukončenie štádia: 14.09.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 15.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)