LP/2023/533 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších pred
Legislatívna oblasť: Občianske právo
Obchodné právo
Správne právo
Trestné právo
Ústavné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 11906/23-110
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Dubovcová, Jana, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.10.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/533
Dátum začiatku MPK: 28.08.2023
Dátum konca MPK: 20.09.2023
Novelizované predpisy: 655/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 28.08.2023
Ukončenie štádia: 28.08.2023
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.08.2023
Ukončenie štádia: 20.09.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 21.09.2023
Ukončenie štádia: 04.10.2023
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 04.10.2023
Ukončenie štádia: 09.10.2023
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 04.10.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)