LP/2023/523 Návrh na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 1118-3/2023/SOLVIT
Podnet: Podľa bodu C.1. uznesenia vlády SR č. 1232 z 13. novembra 2002 v znení bodu C.1. uznesenia vlády SR č. 477 z 19. septembra 2012 a bodu C.1. uznesenia vlády SR č. 468 z 15. júla 2020
Zodpovedná inštitúcia: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Vašáková, Lívia, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.09.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/523
Dátum začiatku MPK: 31.08.2023
Dátum konca MPK: 14.09.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 24.08.2023
Ukončenie štádia: 31.08.2023
Vlastník aktivity: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.08.2023
Ukončenie štádia: 14.09.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 15.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)