LP/2023/522 Návrh na zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 663 z 13. novembra 2013 k vzniku sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom k 1. januáru 2014 na programové obdobie 2007 - 2013 a Návrh na zrušenie bodu A.5 uznesenia vlády č. 175 zo 16. apríla 2014 k návrhu Operačného programu Kvalita životného prostredia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 67765/2023, 8774/2023-7.8
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Chrenko, Milan, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.09.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/522
Dátum začiatku MPK: 23.08.2023
Dátum konca MPK: 08.09.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 23.08.2023
Ukončenie štádia: 23.08.2023
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.08.2023
Ukončenie štádia: 08.09.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 09.09.2023
Ukončenie štádia: 13.09.2023
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)