LP/2023/521 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 28. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, 18. konferencii zmluvných strán Kjótskeho protokolu a 5. konferencii strán slúžiacej ako stretnutie strán Parížskej dohody, Dubaj, Spojené arabské emiráty, 30. november – 12. december 2023

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 7626/2023-3.1
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Chrenko, Milan, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.09.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/521
Dátum začiatku MPK: 23.08.2023
Dátum konca MPK: 07.09.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 23.08.2023
Ukončenie štádia: 23.08.2023
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.08.2023
Ukončenie štádia: 07.09.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 08.09.2023
Ukončenie štádia: 11.09.2023
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 11.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)