LP/2023/52 Stratégia kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MK-3339/100-2023/3647
Podnet: Opatrenie Revízie výdavkov na kultúru
úloha B.1. z uznesenia vlády SR č. 472 z 15. júla 2020
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Milanová, Natália, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.05.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/52
Dátum začiatku MPK: 09.02.2023
Dátum konca MPK: 08.03.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.02.2023
Ukončenie štádia: 09.02.2023
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.02.2023
Ukončenie štádia: 08.03.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 09.03.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)