LP/2023/519 Zákon o krajinnom plánovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2915/2023-1.7.3
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na mesiace jún až december 2021
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Chrenko, Milan, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Skrátené medzirezortné pripomienkové konanie sa uplatňuje z dôvodu ohrozenia plnenia záväzkov a míľnikov vyplývajúcich z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v oblasti Zelená ekonomika - komponent 5 - Adaptácia na zmenu klímy, Reforma 1: Reforma krajinného plánovania, kde implementácia reformy má byť dokončená do 31. decembra 2023. Navyše sa jedná o opakované predloženie návrhu zákona do medzirezortného pripomienkového konania a do následných legislatívnych procesov s minimálnymi zmenami oproti predošlému legislatívnemu procesu v roku 2022.
Posledná zmena: 11.09.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/519
Dátum začiatku MPK: 24.08.2023
Dátum konca MPK: 08.09.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 23.08.2023
Ukončenie štádia: 24.08.2023
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.08.2023
Ukončenie štádia: 08.09.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 09.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)